AOM Advies Op Maat

Welkom
Advies
Opleiding
Management
Muziek
Contact

AOM Advies Op Maat staat voor Advisering, Opleiding, Management en Muziek.

AOM Advies Op Maat is specialist op het gebied van bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, planologische procedures, bestemmingsplannen, handhaving, bezwaarschriften en beroepsprocedures.

Ook kan AOM Advies Op Maat bemiddelen tussen u en een overheidinstantie waarmee u onenigheid heeft. AOM Advies Op Maat heeft ervaring en/of contacten bij vrijwel alle overheidorganisaties.

AOM Advies Op Maat kan u adviseren over managementvraagstukken of uw management trainen of begeleiden. Desgewenst neemt AOM Advies Op Maat uw management tijdelijk over.

Tenslotte maakt AOM Advies Op Maat voor sommige opdrachten gebruik van HET verbroederlijkste instrument dat er bestaat: Muziek.

conchas webdesign